Gümrük Danışmanlığı

 Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları.
İhracat rejimi uygulamaları.
Transit rejimi uygulamaları.
Serbest bölge uygulamaları.
Dahilde işleme rejimi uygulamaları.
Hariçte işleme rejimi uygulamaları.
Geçici ihracat rejimi uygulamaları.
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları.
Gümrük antrepo rejimi uygulamaları.
Dış Ticarette standardizasyon uygulamaları.
Sigortacılık hizmetleri.
Nakliye hizmetleri.
İthalat ve İhracat'a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması.
Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri.
Transit ve Aktarma işlemleri.
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti.
Gerekli durumlarda (İthalat - İhracat) ön müsaadelerinin alınması.
Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması yazılı olarak bildirilmesi.
Teminat çözümü.
Ordino - Konşimento alımları.
İlgili İhracatı Birliklerine üyelik.
Yükleme , Nakliye hizmetleri.
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,
diğer bakanlıklar ve bağlı bulunduğu birimler, konsolosluk v.b. diğer kamu ve özel kuruluşlar.