Serbest Bölge

 Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler 
Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak.

Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo
veya saha kiralamak.

Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını
tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak.

Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri
organizasyonlarını yapmak.

Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili
izinler almak ve yaptırmak.

Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini
tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.