Page Layout

İthalat

 Proforma aşamasından hesap kapatma aşamasına kadar müşterinin yanında olmak
ve bilgilendirmek.

İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak
müşteriye bilgi vermek.

G.T.İ P tespit etmek.
Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek
ve gerekli izinleri almak.

Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.
İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerekli
hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.

İşlemler devam ederken gerek Saymanlık'a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve
kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.

Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.