Page Layout

İzinle ilgili belgeler

 Mevzuat gereği ithalat, ihracat, ve diğer gümrük işlemleriyle ilgili 
Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde alınması
gereken izinler için dökümanları hazırlamak ,müracaatta bulunmak
ve gerekli izinleri almaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi.
Dahilde İşleme İzin Belgesi.
Hariçte İşleme İzin Belgesi.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin Belgesi.