Transit

 Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti.
Transit konusu emtia ile ilgili vesaiklerin temin edilmesi.
Transit konusu emtianın G.T.I.P nin belirlenmesi.
Transit konusu emtianın müsadelerini almak.
Transit konusu emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
Transit konusu emtia için Araç temini ve yüklemesinin yapılması.
Transit konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.
Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak.
İlgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.